შესაძლებელია თუ არა უარი თქვას ბინაზე გაზზე და დააყენოთ ელექტრო ღუმელი? ბინის კორპუსში გაზქურის ელექტროენერგიით სწორი ჩანაცვლება

Სარჩევი:

ვიდეო: შესაძლებელია თუ არა უარი თქვას ბინაზე გაზზე და დააყენოთ ელექტრო ღუმელი? ბინის კორპუსში გაზქურის ელექტროენერგიით სწორი ჩანაცვლება

ვიდეო: შესაძლებელია თუ არა უარი თქვას ბინაზე გაზზე და დააყენოთ ელექტრო ღუმელი? ბინის კორპუსში გაზქურის ელექტროენერგიით სწორი ჩანაცვლება
ვიდეო: OFF GRID LIVING - My BUNKIE CABIN BEDROOM | BEST MINI WOOD STOVE | Hazelnut & Almond Trees - Ep. 129 2023, დეკემბერი
შესაძლებელია თუ არა უარი თქვას ბინაზე გაზზე და დააყენოთ ელექტრო ღუმელი? ბინის კორპუსში გაზქურის ელექტროენერგიით სწორი ჩანაცვლება
შესაძლებელია თუ არა უარი თქვას ბინაზე გაზზე და დააყენოთ ელექტრო ღუმელი? ბინის კორპუსში გაზქურის ელექტროენერგიით სწორი ჩანაცვლება
Anonim

პროგრესის განვითარება გულისხმობს მოწყობილობების, მექანიზმების, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის უწყვეტ გაუმჯობესებას, რომელსაც ადამიანი იყენებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მე -20 საუკუნის შუა წლებში, ქვეყნის გაზიფიკაცია აქტიურად იქნა პოპულარიზებული რუსეთში, შემუშავდა ტექნოლოგიები "ლურჯი" საწვავის მიწოდებისა და გამოყენებისათვის. 21 -ე საუკუნის დასაწყისში, ელექტრო ტექნოლოგიების განვითარებამ, უფრო ხშირმა უბედურ შემთხვევებმა, რომლებიც დაკავშირებულია გაზის აღჭურვილობის მუშაობასთან, დააყენა კითხვა ელექტრო გაზქურებზე გადასვლის შესახებ. წარმოდგენილი სტატია განიხილავს ასპექტებს, რომლებიც დაკავშირებულია გაზის აღჭურვილობის მიტოვებასთან და სამზარეულოსთვის ელექტროენერგიის გამოყენებაზე გადასვლასთან.

გამოსახულება
გამოსახულება

ეტაპები და პრობლემები, რომლებიც წარმოიქმნება აქედან

იშვიათი გამონაკლისის გარდა, სახლის თითოეულ მფლობელს, მისი შეძენისას, არ აქვს შესაძლებლობა აირჩიოს რომელი აღჭურვილობა გამოიყენოს სამზარეულოსთვის: გაზი თუ ელექტრო. ეს გამოწვეულია იმით, რომ უკვე დიზაინის ეტაპზე საცხოვრებელი ფართები იძენს ენერგეტიკულ სისტემას, რომელიც გამოყენებული იქნება სამზარეულოში . შემუშავებული პროექტის მიხედვით ხდება ტექნიკის დამონტაჟება.

გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება

შესაბამისად, სანამ გადაწყვეტთ ბინაზე გაზის მიტოვებას, მნიშვნელოვანია შეისწავლოთ ამ ბინის ან სხვა საცხოვრებელი ფართების პროექტი. თქვენ ყურადღებით, პროფესიონალების ჩათვლით, უნდა შეისწავლოთ შენობის ელექტრული ქსელის შესაძლებლობები. ბინის შენობაში, რომელიც თავდაპირველად გაზის გამოყენებისთვის იყო განკუთვნილი, როგორც წესი, ელექტრო ქსელებზე გათვლილი დატვირთვა არ იძლევა ელექტრო ღუმელის მიწოდებას გაზის ნაცვლად. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, თუ იმოქმედებთ კანონიერად, ახალი ელექტროგაყვანილობის დაყენება და აღჭურვა, გამოყენებული ახალი აღჭურვილობის შესაბამისი.

ბინის კორპუსში, გაყვანილობის შეცვლა, პროექტის მომზადების გარდა, დასჭირდება სახლში მცხოვრები ადამიანების უმეტესობის წერილობითი თანხმობა, რომლის მიღება შესაძლებელია საერთო კრებაზე.

გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება

მოიჯარეების ხელმოწერებით მომზადებული პროექტი ეგზავნება შესაბამის ორგანოებს, რათა შეთანხმდნენ განმეორებით განვითარებაზე, ვინაიდან ეს რეორგანიზაცია ზუსტად განიხილება განმეორებით განვითარებად. სავალდებულო ორგანიზაციები, როდესაც თანხმდებიან ტექნიკურ აღჭურვილობაზე, არის მმართველი კომპანია, საბინაო ინსპექცია, გაზისა და ელექტროენერგიის გაყიდვით დაკავებული ორგანიზაციები . მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ყველა საჭირო ნებართვა იქნა მიღებული, შეგიძლიათ გააგრძელოთ შემდეგი ეტაპი - გაზქურის დემონტაჟი და, თუ ეს შესაძლებელია, მილსადენი, რომელიც გაზს აწვდის ოთახში.

გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება

სამუშაოს წარმოებისთვის, თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ სპეციალიზებულ ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს შესაბამისი ლიცენზია.

ჩვენს ქვეყანაში, გაზის აპარატურაზე მუშაობა ექვემდებარება სავალდებულო ლიცენზირებას. ამ ეტაპის მახასიათებელია ის, რომ ძალიან რთულია და, როგორც წესი, შეუძლებელია გაზიფიცირებულ საცხოვრებელ კორპუსში "ცისფერი" საწვავის მილის ამოღება. ამიტომ, როდესაც გადაწყვეტთ ენერგიის წყაროს შეცვლას, ყურადღება უნდა მიაქციოთ ამ ასპექტს. გაზის აღჭურვილობის პროფესიონალურად დემონტაჟი ნიშნავს, რომ არ არსებობს პრობლემები შენობის შემდგომ მუშაობასთან. იმ შემთხვევაში, როდესაც გაზის მიწოდების მილი რჩება ოთახში, აუცილებელია მინიმუმ ექვს თვეში ერთხელ მისი შემოწმება გაზის გაჟონვის მიზნით, რომლის განხორციელების უფლება მხოლოდ ლიცენზირებულ ორგანიზაციას აქვს.თითოეულ ადგილს აქვს საკუთარი, განსაზღვრული ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ.

გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება

შემდეგი ეტაპი არის ელექტრული გაყვანილობის მოწყობა, თუ ეს საჭიროა შემუშავებული და შეთანხმებული პროექტის მიხედვით და ელექტრო მოწყობილობების დაყენება. ელექტრო ღუმელის დაყენება, გაყვანილობის შეცვლა - ეს არის სამუშაოს ტიპი, რომლის განხორციელებაც აუცილებლად უნდა გადაეცეს სპეციალისტებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ელექტროენერგია, თუ ის არასწორად გამოიყენება, შეიძლება ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას, სიკვდილამდე . შესაბამისად, კონტრაქტორის არჩევისას, რომელიც დაამონტაჟებს ელექტრო ტექნიკას, ყურადღება უნდა მიაქციოთ აქვს თუ არა მას ლიცენზია ელექტრული სამუშაოების ჩასატარებლად, ასევე მისი თანამშრომლების ნებართვებს შესაბამისი კატეგორიის ელექტროენერგიაზე მუშაობისთვის.

გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება

ახალი აღჭურვილობის დემონტაჟისა და მონტაჟის ეტაპებზე საერთო ის არის, რომ მათი დასრულების შემდეგ უნდა შედგეს შესრულებული სამუშაოს აქტი, რომელიც მიუთითებს კონტრაქტორზე, შესრულებული სამუშაოს ტიპებზე, მათ შემსრულებელზე, საგარანტიო პერიოდებზე, ხელმოწერებზე მხარეები გადასცემენ და იღებენ სამუშაოს მოცულობას. აქტს თან ახლავს ლიცენზიების ასლები ამ ტიპის სამუშაოს წარმოებაზე, დამოწმებული კონტრაქტორის მიერ და სპეციალისტების დაშვება.

წინა პარაგრაფში განხილული დოკუმენტები საჭირო იქნება ხელახალი აღჭურვილობის მომდევნო ეტაპზე, კერძოდ, ელექტრო ღუმელის და გაყვანილობის ექსპლუატაციაში შესაყვანად შესაბამის ორგანოებთან დაკავშირების მიზნით. ასეთი შემთხვევებია როსტეხნადზორი, ორგანიზაცია, რომელიც ელექტროენერგიის გაყიდვას ეხება, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიურო და მმართველი კომპანია. ამ ეტაპზე მთავრდება სახელმწიფო ზედამხედველობის ფუნქცია მოსახლეობის ენერგიით უზრუნველყოფის სფეროში. ასევე განისაზღვრება ელექტროენერგიის გადახდის შემდგომი მეთოდი და გაზის საწვავის მოხმარებაზე უარი.

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ნაბიჯი სავალდებულოა და ისინი უნდა შესრულდეს მხოლოდ მითითებული თანმიმდევრობით.

გამოსახულება
გამოსახულება

დადებითი, უარყოფითი მხარეები

გაზის ღუმელის ელექტრულით შეცვლის პროცესი მოითხოვს საკმაოდ დიდ დროს, მატერიალურ ხარჯებს და კომპეტენტური ორგანოების ნებართვას. მაგრამ ბევრი გადაწყვეტს ამის გაკეთებას მრავალი უდავო უპირატესობის გამო.

  • შენობის საერთო საფრთხის შემცირება .გაზი აალებადი ასაფეთქებელი ნივთიერებაა. ელექტროენერგია ამ თვალსაზრისით ნაკლებად საშიშია, მაგრამ ასევე მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას გამოყენებისას.
  • ელექტრო ღუმელის გამოყენებისას ჭვარტლი არ წარმოიქმნება . მოსახლეობის მიერ მოხმარებული გაზი შეიცავს მინარევებს, რომლებიც ბოლომდე არ იწვის და სახლდება კედლებზე, ჭერზე ოთახში, ავეჯზე, ფარდებზე და ა.
  • ელექტრო ტექნიკის მოვლა უფრო ძვირია . გაზის აპარატურა მოითხოვს ხშირ ყურადღებას შესაბამისი ორგანოების მხრიდან.
გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება
გამოსახულება

Ექსპერტის რჩევა

პროფესიონალები გვირჩევენ ძალიან ფრთხილად იყოთ გადაწყვეტილება გაზქურა ელექტროზე გადაკეთების შესახებ. მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ პირველადი დოკუმენტაციის შესწავლას, ზემოთ განხილული ყველა ეტაპის განხორციელებას. ნებისმიერი შეცდომა კონვერტაციის დროს შეიძლება გამოიწვიოს ადრე გამოყენებული ენერგიის დაბრუნება, ნებართვის არარსებობა და ა.შ. ამან შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი შედეგები მფლობელსა და მომხმარებელზე, ოპერაციის აკრძალვამდე დარღვევების აღმოფხვრაზე. ამ მხრივ, ყველა ეტაპზე სპეციალისტების ჩართულობა მთელი პროცესის განუყოფელი ნაწილია.

ამჟამად, რუსეთის ფედერაციაში, ფართოდ გავრცელდა მოქალაქეთა მომსახურების ტექნოლოგიური სისტემა "ერთი ფანჯარა", რომლის დახმარებით შესაძლებელია მნიშვნელოვნად შემცირდეს საჭირო დოკუმენტების მომზადებისა და დამტკიცების დრო.

გამოსახულება
გამოსახულება

დასასრულს, აღსანიშნავია, რომ ენერგიის ერთი წყაროდან მეორეზე გადასვლა არის რთული გადაწყვეტილება, რომელიც მნიშვნელოვანია ოჯახის ყველა წევრისთვის ერთობლივად, ყველა იმ ფაქტორისა და სირთულის გათვალისწინებით, რაც მომავალში დადგება.

გირჩევთ: